Portfolio > High Fire

Iron Pourer
Stoneware
2020
Dual Vase
Stoneware
2020
Trellis Tulip
Stoneware
2020
Lava Tulip
Stoneware
2020
Pourer
Stoneware
2020
Rabbit Pourer
Stoneware
2020
Side Dish
Stoneware
5" x 3" x 12"
2019
Cabin Tulip
Stoneware
2020
Trellis Tulip
Stoneware
2020
Lava Tulip
Stoneware
2020
Pourer
Stoneware
2020
Cabin Tulip
Stoneware
2020
Tulip Boat
Stoneware
2020
Greenhouse Vase
Stoneware
2020
Pourer
Stoneware
2020
Tulip Boat
Stoneware
2020
Pourer
Stoneware
2020
Side Dish
Stoneware
5" x 3" x 10"
2019
Cabin Tulip
Stoneware
2020
Side Dish
Stoneware
5" x 3" x 14"
2019